Úvodní strana

Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti geodetických prací včetně právních služeb. Jsme tu pro Vás již od roku 2004. Naše geodetické služby realizujeme nejen ve Zlínském kraji.

Co nabízíme

 • Geometrické plány
 • Inženýrská geodézie
 • Mapování
 • Vyhotovení smluv pro katastr nemovitostí

Laserové skenovací systémy - LSS

Nabízíme laserové skenování umožňující rychlý a bezpečný sběr dat s vysokou přesností. Lze měřit i prvky, které jsou jinými technologiemi nedostupné, za provozu i za tmy. Výsledkem může být 3D model, obarvené bodové mračno, 2D či 3D vektorová kresba.

Možnosti laserového skenování

 • dokumentace objektu, fasád, zařízení, technologií
 • měření deformací, posunů
 • analýza skutečného provedení stavby
 • výpočty kubatur s přesností 1 %

Využití laserového skenování

 • kompletní stavební projektová dokumentace stávajících objektů
 • dokumentace rozsáhlých a  složitých stavebních či průmyslových objektů
 • dokumentace silnic, železnic, tunelů, mostů, přehrad, štol
 • dokumentace archeologických nalezišť, historických staveb, památek
 • dokumentace potrubních systémů, průmyslových strojů a zařízení
 • dokumentace zařízení v průmyslu
 • dokumentace interiérů budov
 • pasporty, digitální technické mapy

Online ukázky 3D modelů

Novinky

08.02.2018

Laserové skenovací systémy - LSS

Nabízíme laserové skenování umožňující rychlý a bezpečný sběr dat s vysokou přesností. Lze měřit i prvky, které jsou jinými technologiemi nedostupné, za provozu i za tmy. Výsledkem může být 3D model, obarvené bodové mračno, 2D či 3D vektorová kresba.

17.04.2011

Měření pro obec Štítná nad Vláří

Provádíme zaměření 1500m místních komunikací v obci Štítná nad Vláří. Součástí dodávky je vypracování geometrického plánu. Tento projekt je dotován Evropskou unií.

17.02.2011

Věcná břemena pro E.ON

Zahajujeme vyhotovení věcných břemen pro E.ON Česká republika v celém katastrálním území Modrá u Velehradu.